Käyntimaksu

Virallinen silmätarkastus
- yksittäinen koira/kissa
- väh. 4 koiraa/kissaa

Gonioskopia (kammiokulman tutkimus)
- virallinen (sis. silmän etuosan
ja silmänpohjan tutkimuksen)
- epävirallinen (pelkkä gonioskopia)
- kevyt rauhoitus tutkimuksen helpottamiseksi

Pentutarkastus (silmätark. yhteydessä)
Tunnistusmerkintä (silmätark. yhteydessä)
DNA -näytteenotto* (silmätark. yhteydessä)

Vir. polvitarkastus (silmätark.yhteydessä)
Vir. sydänkuuntelu (silmätark. yhteydessä)

Perusteellinen silmätutkimus

Silmäkontrolli

10 €


70 €
á 60 €

115 €

80 €
5 €

30 €
25 €
5 €

25 €

20 €

95 €

70 €Muiden toimenpiteiden hintoja voit tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.

*omistaja tuo näytteenottovälineet ja täytetyn kaavakkeen sekä hoitaa postituksen